ای وای که مهرآمد ورفت

درخواست حذف این مطلب

ای تیر که نامده آتش زده ای

هم من من هم به هوا تش زده ای

دردایره ی سرد دلت سوخت دلم

بر بوم دلت رنگ رخ غش زده ای

ای وای که مهر آمد و رفت ونسرود

داغ دل من تازه شد و وش زده ای...

21/2014oct


29مهر93

حمید رضا ابراهیم زاده


تمامی حقوق این اثر برای مولف محفوظ است